Menu

VORES MØDE

Aftaler og terapiforløb


AFLYSNING OG ÆNDRING AF AFTALER
Aflysning skal ske mindst 24 timer før din aftale ellers kræver jeg et gebyr på 200 kr. Det er dit ansvar at vide, hvornår du har en aftale. Jeg anbefaler at du forsøger at overholde de aftaler du laver, da det sikrer en kontinuitet i terapiforløbet.

FORSINKELSER
Hvis du bliver forsinket, send venligst en sms eller ring. Hvis jeg ikke hører fra dig, venter jeg 15 minutter, derefter betragtes aftalen som aflyst.

TERAPIFORLØBET
Jeg anbefaler så vidt muligt, at intervallet mellem aftaler er 1-3 uger og i begyndelsen af forløbet højst 2 uger. For at sikre, at du kan få en tid, er det en god ide at lave 2 eller flere aftaler frem.
Terapi kan være hårdt arbejde. Klienten kan opleve modstand og det kan bl.a. vise sig i ønsket om at udsætte/aflyse aftaler eller som irritation og utilfredshed med terapeuten eller terapien. Jeg anbefaler, at vi er i løbende dialog om hvordan terapien går. Sig endelig til hvis din tilstand eller din problematik forværres. Vi kan tale om hvilken tidsramme (antal sessioner) er realistisk for dig.

KONTAKT MELLEM AFTALER
Jeg vil ikke kommunikere om dit terapeutiske forløb i telefon, sms eller mail, det må ske i rummet ved vores næste session. Kommunikation omkring praktiske omstændigheder som aftaler, betaling osv. kan ske både i timen og per e-mail eller sms. Andre emner er som regel bedst at tage op under terapitimen.

FORBRUG/MISBRUG
Hvis du har et stort forbrug eller aktivt misbrug af alkohol, hash, piller, narko, sex, porno, mad eller andet mens du er i terapi, kan dette modvirke terapiens virkning. Derfor er det vigtigt du informerer mig om evt. misbrug, så vi kan tage højde for dette. Giv også gerne besked om du tager psykofarmaka.

AFSLUTNING
Afslutning på samtaleterapien er en vigtig del af forløbet. Derfor anbefaler jeg, at du tager det op i terapien, når du overvejer at afslutte.

Info og etiske principper

Som din Counsellor tilstræber jeg at fremme min personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at jeg som Counsellor optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. Jeg forsøger at synliggøre og klargøre min egen rolle i de forskellige sammenhænge, jeg arbejder i.

REDELIGHED OG TYDELIGHED

Som Counsellor giver jeg korrekte oplysninger om mine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning og benytter udelukkende de erhvervsbetegnelser, som uddannelserne giver ret til. Jeg informerer på forhånd om de økonomiske vilkår og mine priser. Jeg vurderer de følger, det kan få for den professionelle relation, hvis jeg modtager gaver eller andre ydelser fra klienten.

ROLLEKONFLIKTER OG UDNYTTELSE

Som Counsellor tilstræber jeg mig at være bevidst om mine egne behov, holdninger og vurderinger og om min rolle i relationen. Jeg misbruger ikke min magt og stilling til at udnytte klientens afhængighed og tillid. Som Counsellor undgår jeg ikke-faglige relationer til en klient, som kan reducere den professionelle distance og føre til interessekonflikter eller udnyttelse. 

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Som Counsellor (Claus og Lis) respekterer vi/jeg mine klienters ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som jeg erfarer om klienter og andre under udøvelsen at mit terapeutarbejde. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Jeg kan som Counsellor i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen.

Fortrolighed er iboende i god rådgivningspraksis. Oplysninger, som er fortrolige, omfatter ikke kun klientens identitet og personlige oplysninger, men ethvert aspekt af det terapeutiske forhold. Jeg overholder PCE Europe etiske kodeks, som gør det klart, at jeg kun vil overveje at bryde vores fortrolighedsaftale:
"I visse højrisikosituationer, hvor bedste etiske og juridiske praksis kræver beskyttelse af klienten eller andre (f.eks. i forbindelse med beskyttelse, beskyttelse af børn, terrorisme eller alvorlig kriminalitet), skal terapeuten træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, regeringens vejledning, hvor det er relevant, og etiske principper, efter at have rådført sig med en vejleder og/eller andre relevante fagfolk og erfarne kolleger, alt efter hvad der er relevant"

For at bevare fortroligheden vil jeg ikke bevidst acceptere eller oprette forbindelse til dig på sociale medier såsom Twitter eller Facebook.
Hvis jeg bruger tekst eller e-mail, vil det være kort og præcist.